Copyright 2017 - De JeugdZaak

thillydeboer@dejeugdzaak.nl

 

Functie

Programmamedewerker De Jeugdzaak

Docent MBO Aardrijkskunde

 

Expertise

Mijn ervaring en expertise liggen in de ontwikkelingssamenwerking. Ik heb in Oost Afrika en Latijns Amerika gewoond en gewerkt en  in nauwe samenwerking met partnerorganisaties bijgedragen aan het bouwen van programma’s voor kinderen, jongeren en hun families, om hen te ondersteunen de regie over hun leven (terug) te krijgen. Thema’s waren het afbouwen van weeshuizen en de opvang van wezen en kwetsbare kinderen in de gemeenschap. De aanpak van kinderarbeid, seksuele uitbuiting en sekswerk. Het versterken van de rechten van jongeren in gevangenschap. Toegang tot seksuele educatie en gezondheidszorg, en het creëren van een veilige en gezonde schoolomgeving, vrij van lijfstraffen, geweld en intimidatie. Ik werk met een  open, onderzoekende houding, ben analytisch en overtuigd van de kracht van participatief actieonderzoek. Als docent aardrijkskunde vind ik het mooi en waardevol om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge, toekomstige professionals en het vormen van een realistisch en relevant wereldbeeld. Deze ervaringen wil ik graag inzetten voor een betere jeugdzorg in Nederland.

 

Passie

Ik geloof in de kracht en positieve intenties van ouders, opvoeders en kinderen. Soms kan met kleine veranderingen in de context enorm veel ten goede bereikt worden. Samen uitzoeken waar deze potentiële omslagpunten liggen, wat en wie daarvoor nodig is en dat mogelijk maken, is mijn drive.

 

“Success isn’t always as far away as it looks”

– E.Duflo, A Banerjee, Poor Economics, 2011

 

 

 

Thilly de Boer