Copyright 2017 - De JeugdZaak

Samenwerkingspartners

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en ondersteunt gemeenten bij de stelselwijzigingen. In het kader van Inkopen met Inzicht werken het NJi en de JeugdZaak samen aan vraag-aanbodanalyses.

 

 

TheCoCreators is een multidisciplinaire beweging van zelfstandig experts die erop uit zijn om cocreatie als manier van denken en werken wereldwijd te verspreiden, vanuit de overtuiging dat cocreatie binnen de huidige tijdsgeest de meest effectieve manier is om te komen tot waardecreatie voor organisaties, hun eindgebruikers en uiteindelijk de wereld. TheCoCreators doen dit door middel van projectbegeleiding, consultancy, trainingen en workshops op het gebied van cocreatie in uiteenlopende branches

 

 

Jeroen van Zijp

Verzorgt sinds de start van de JeugdZaak de vormgeving van producten van de JeugdZaak. Als fotograaf, grafisch vormgever en illustrator weet hij producten in toegankelijke vormen te gieten.

 

 

Tommie Leisink - The Excelarator

Een goed draaiend CJG of wijkteam kan niet zonder een soepel lopende backoffice. Tommie Leisink ondersteunde in 2016 voor de JeugdZaak een aantal werkprocessen rondom toekennen en controleren van beschikkingen in Capelle aan den IJssel. Een goed werkproces en heldere managementinformatie bespaart uren, dagen of zelfs weken tijd. Tommie heeft zich erop toegelegd organisaties daarbij snel met handig spreadsheets. Ook hier is vereenvoudigen en verminderen van bureaucratie het devies. Meer weten?

 

Martine Jansen – Martine Jansen Projectleiding en Advies

Is gespecialiseerd in het begeleiden van onderzoeks- en implementatieprojecten in het publieke domein. Martine is breed inzetbaar als projectcoördinator, facilitator en onderzoeker. Haar kracht is het verbinden van uiteenlopende partijen om vanuit een gedeeld draagvlak nieuwe publieke diensten te cocreëren met de beoogde eindgebruikers en alle andere stakeholders. Een goed voorbeeld hiervan is JIP Noord. Tussen 2009 en 2014 was Martine een actief JeugdZaaklid.

 

Stefanie Jansen – Kids & Family Insight

Helpt organisaties die kinderen, jongeren en/of gezinnen willen bereiken aan het benodigde doelgroepinzicht. Daarnaast begeleidt Stefanie conceptontwikkeling op basis van cocreatie met kinderen, jongeren en de sleutelfiguren om hen heen. Tussen 2009 en 2014 was Stefanie een actief lid van de JeugdZaak. Momenteel heeft zij een sabbatical om in samenwerking met TheCoCreators te werken aan het boek De Tien Principes van Complete Cocreatie.