PGB schijf-van-vijf

Een soepel lopend PGB-werkproces: dat willen ouders en jeugd, maar ook u als gemeente.  U kunt als gemeente de PGB schijf van vijf inzetten. De JeugdZaak heeft daarbij een aantal tools ontwikkeld, waarmee al diverse gemeenten zijn geholpen.

 

Vijf handvatten om uitvoering te geven aan het PGB binnen de Jeugdwet

duidelijk werkproces

 

Een duidelijk werkproces voor lokale professionals in de

basisteams, wijkteams of het CJG om –samen met ouders en jeugdigen- te komen tot een besluit over de inzet van jeugdhulp en of deze hulp als zorg in natura of via een PGB wordt ingekocht. Met een heldere werkwijze geeft de lokale professional uitvoering aan de wettelijke kaders en de eigen gemeentelijke visie en regelgeving.

 

Tools:

 • Ontwerp werkproces
 • Training, instructie en ‘learning on the job’ voor professionals
 • Ontwerp budgetplan

beoordelingen

 

Een planning en instructie voor beoordelingen van

jeugdigen met een lopende PGB – vallend onder het overgangsrecht. In 2015 zal voor een deel van deze jeugdigen een nieuwe beoordeling moeten plaatsvinden, omdat het huidige PGB afloopt.

 

Tools:

 • Inventarisatie huidige PGB houders
 • Instructie voor professionals

werkend berichtenverkeer

 

Er is een soepel werkend berichtenverkeer tussen de gemeente en de SVB voor de toekenningsberichten,  het accorderen van zorgovereenkomsten en de bekostiging. En tussen de gemeente en het CAK voor het innen van de eigen bijdrage.

 

Tools:

 • Functionele analyse o.a. ter voorkoming dubbelingen in ICT systemen
 • Inregelen administratieve werkprocessen
 • Hands-on ondersteuning bij het opzetten van de administratieve processen

duidelijke communicatie

 

Begrijpelijke en toegankelijke communicatie naar jeugdigen, ouders en verzorgers.

 

Tools:

 • Informatiefolder voor PGB houders ouders
 • Informatie aan aanbieders ingekocht via PGB’s
 • Informatie aan de bestuurders en de raad

monitoring

 

U krijgt  inzicht in de bestedingen, de soort ingezette jeugdhulp en het gebruik ervan. Tevens kunnen er steekproefsgewijze checks plaatsvinden of de PGB’s besteed worden aan datgene waarvoor ze zijn bedoeld. Op deze manier kunt u monitoren en sturen.

 

Tools:

 • Analyse van het gebruik en de kosten
 • Organisatie van steekproefsgewijze checks onder budgethouders
 • Een presentatie voor bestuurders en de raad

@

Heeft u tijdelijk extra

hulp nodig?

 

Of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met de JeugdZaak via:

 

Annemiek van Woudenberg

06 – 53 74 95 50

 

 

Copyright 2016 - De JeugdZaak