Copyright 2017 - De JeugdZaak

Overzicht opdrachten

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Ontwikkeling strategisch beleidsplan en ontwikkeling psychologische basiszorg in het wijkteam

 

Zefanja van der Kolk ondersteunt het CJG met de ontwikkeling van een strategisch meerjarenplan, dat richtinggevend is voor de verder ontwikkeling van deze nieuwe organisatie voor de komende jaren. Een van de ontwikkelingen waar het CJG mee bezig is, is die van psychologische basiszorg in het wijkteam. Waarbij kortdurende diagnostiek en ondersteuning voor jeugdigen met psychische problemen integraal onderdeel wordt van de wijkteams van het CJG. Zefanja ondersteunt bij diverse vraagstukken rondom de positionering van deze hulp.

 

Gemeente Dronten

(Junior) beleidsmedewerker

 

Pamela Jakobs werkt als (junior) beleidsmedewerker Jeugd bij de gemeente Dronten. Sinds medio 2016 heeft zij zich beziggehouden met het actualiseren van het samenwerkingsprotocol rondom jeugdhulp in het gedwongen kader en huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast maakt zij werkprocessen inzichtelijk rondom de jeugdbeschermingstafel en persoonsgerichte aanpak

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

Begeleiding en monitoring aanpak jeugdobesitas Barneveld

 

Annemiek van Woudenberg, Wim de Jong en Zefanja van der Kolk begeleiden en monitoren de aanpak kinderobesitas in Barneveld van 2016-2018. Verbeteringen worden mogelijk door de activiteiten van veel partners te monitoren en hierop gezamenlijk te reflecteren. Zo wordt bestaande kennis en praktijk benut en ontstaat een concreet leer- en ontwikkelklimaat.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Ontwikkeling afwegingskader inzetten Persoonsgebonden budget

 

We ontwikkelen voor het expertteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel een afwegingskader bij het toekennen van Persoonsgebonden Budgetten. Het expertteam heeft ruimt twee jaar ervaring met het toekennen van specialistische hulp, op basis van deze ervaring en met de belangrijkste vraagstukken uit de praktijk wordt een afwegingskader ontwikkeld.

 

Zorglandschap Jeugd Flevoland

Programmaondersteuner

 

Pamela Jakobs is programmaondersteuner bij Zorglandschap jeugd Flevoland. In dit programma zijn alle Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders ‘jeugdhulp met verblijf’ vertegenwoordigd. Zij is voor dit programma werkzaam sinds juli 2016.

 

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009