Overzicht opdrachten

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

 

Stichting AIT

Advisering methodiekontwikkeling

 

De Stichting AIT is de afgelopen jaren bij de methodiekontwikkeling van videohometraining geadviseerd door Bert Prinsen van de JeugdZaak. Het meest recente resultaat is de handleiding ‘Pleegzorg in beeld’ voor de professionals in de pleegzorg-sector, eind 2016 gepresenteerd op de halfjaarlijkse studiedag van AIT in Ede. Eerdere handleidingen over VHT en VIB verschenen bij Uitgeverij SWP.

 

Gemeente Arnhem

Advisering samenwerking huis- en jeugdartsen.

 

Bert Prinsen adviseerde de gemeente Arnhem  over de aansluiting en samenwerking van huisartsen en jeugdartsen.

 

Zorglandschap Jeugd Flevoland

Programmaondersteuner

 

Pamela Jakobs is programmaondersteuner bij Zorglandschap jeugd Flevoland. In dit programma zijn alle Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders jeugdhulp met verblijf vertegenwoordigd. Zij is voor dit programma werkzaam sinds juli 2016.

 

 

CJG Capelle aan den IJssel

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

Tommie Leisink en Hester van Woudenberg ondersteunden achtereenvolgens de bedrijfsvoering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel. Onder meer door het controleren van de beschikkingen en het verbeteren en vereenvoudigen van de werkprocessen.

 

Gemeente Dronten

(Junior) beleidsmedewerker

 

Pamela Jakobs werkt als (junior) beleidsmedewerker Jeugd bij de gemeente Dronten. Sinds medio 2016 heeft zij zich beziggehouden met het actualiseren van het samenwerkingsprotocol rondom jeugdhulp in het gedwongen kader en huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast werkt zij werkprocessen uit rondom de jeugdbeschermingstafel en persoonsgerichte aanpak.

 

 

Family Factory en Uitgeverij de JeugdZaak

Ontwikkeling inspiratieboekje

 

Ontwikkeling inspiratieboekje Best Spannend. Een boekje over seksuele opvoeding met

toptips voor en door ouders. Te bestellen bij de Family Factory.

 

Van Veldhuijzen Stichting

Lezing laagdrempelige opvoedsteun

 

Samen met Mieke Vergeer van het Nji verzorgde Bert Prinsen een lezing over laagdrempelige opvoedsteun tijdens de miniconferentie preventieve opvoedingsondersteuning.

 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Lezing en workshop “Wijkkracht: de wijk helpt,
het kan!”

 

Bert Prinsen gaf in september 2016 in Tilburg een lezing over de kracht van de wijk tijdens de mini-symposium ‘wijkgerichte aanpak kindveiligheid.’

 

 

Nederlands Jeugdinstituut

Advisering adviesgroep opvoedingsondersteuning

 

Bert Prinsen verzorgt een lezing voor en advisering van de Adviesgroep  opvoedingsondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht.

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Beleidsadviseur Lerend Ontwikkelen

 

Zefanja van der Kolk werkt als Beleidsadviseur Lerend Ontwikkelen in het programmateams van de Ouder- en Kindteams en houdt zich bezig met de ontwikkeling van een Lerend Systeem in deze multidisciplinaire wijkteams voor jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp.

 

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

Copyright 2017 - De JeugdZaak