Overzicht opdrachten

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

 

Stichting AIT

Studiedag Transitie Jeugdzorg: de praktijk in beeld

 

Tijdens de studiedag Transitie Jeugdzorg: de ‘praktijk in beeld’ verzorgde Bert Prinsen voor 350 videohometrainers van de Stichting AIT op 2 juni 2015 in Amersfoort twee workshops onder de titel “Zorgen voor jeugd in wijken is teamwork”.

 

Foodvalley (Ede, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel)

Monitoren pilots verbinding netwerkorganisaties

 

Zefanja van der Kolk, Wim de Jong en Marian van Leeuwen werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van een monitor voor vier pilots:

1.Verbinding CJG – huisartsen

2.Verbinding Sociaal team – informeel netwerk

3.Verbinding Sociaal team – CJG

4.Verbinding CJG – onderwijs

 

Partnerschap Overgewicht Nederland

Profiel Centrale Zorgverlener bij kinderobesitas

 

Marian van Leeuwen en Maud Hemink verkennen het profiel en positionering van de functie van centrale zorgverlener bij kinderobesitas.

 

CJG Capelle aan den IJssel

Ondersteuning implementatie werkprocessen (beschikkingen, PGB)

 

Zefanja van der Kolk ondersteunt de jeugd- en gezinsteams van het CJG Capelle bij het afgeven van beschikkingen en toekennen van PGB’s.

 

Land van Cuijk

Transitiemanager Jeugd

 

Annemiek van Woudenberg was procesbegeleider transitie jeugd bij de vijf gemeenten van Land van Cuijk. Zij ondersteunde o.a. het concreet maken van het functioneel ontwerp op het nieuwe jeugdstelsel en de invoering van het basisteam CJG (2012 – 2015).

 

Zefanja van der Kolk en Annemiek van Woudenberg analyseerden het PGB  gebruik in het land van Cuijk en ondersteunden in de backoffice het PGB proces.(2014-2015)

 

 

Humanitas

Vrijwillige inzet en de transitie

 

Marian van Leeuwen hield voor Humanitas district Oost een lezing over vrijwillige inzet en de transities.

 

VWS

Digitale handreiking aanpak kindermishandeling

 

Update van de handreiking over de relatie tussen de aanpak van kindermishandeling en de transitie van de jeugdzorg, geschreven door Marian van Leeuwen.

 

Deloitte

Stresstesten Nieuw Gemeentelijk Jeugdstelsel

 

Merel Pais – Leeflang begeleidde bijeenkomsten rond de Stresstesten Nieuw Gemeentelijk Jeugdstelsel bij diverse gemeenten.

 

MediaWijzer / Media Ukkie dagen

Inspiratieboekje Media Ukkies

 

Jan Willem Roseboom schreef het tip-top boekje Media Ukkies tbv de Media Ukkie dagen.

 

 

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

Copyright 2017 - De JeugdZaak