Overzicht opdrachten

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

 

 

VWS

Bijeenkomsten Beter Benutten Forensisch Medische Expertise bij kindermishandeling

 

Marian van Leeuwen en Maud Hemink – van Putten organiseerden samen met de Vereniging van Vertrouwensartsen een landelijke en vijf regionale bijeenkomsten tbv implementatie van de landelijke afspraken Beter Benutten Forensisch Medische Expertise bij kindermishandeling. Voor justitiepartners, vertrouwensartsen,  jeugdartsen, kinderartsen en huisartsen.

 

UvA

De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin

 

Maud Hemink – van Putten studeerde in 2014 cum laude af aan de UvA, master opvoedingsondersteuning. Ze deed in het kader van haar onderzoeksstage voor de JeugdZaak een onderzoek naar de werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin. In dit samenvattende rapport worden de belangrijkste punten uit haar scriptie genoemd en worden aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van deze teams.

 

NCJ

Preventieve zorg voor jeugd

 

Marian van Leeuwen en Martine Jansen hebben dmv deskresearch en interviews verkend hoe de JGZ de preventieve basis kan vormen van het jeugdstelsel.

 

NCJ

Inspiratiedocument Samen = Beter

 

Het doel van dit inspiratiedocument - waarvoor Marian van Leeuwen samenwerkte met het NCJ - is dat professionals, staf en management geïnspireerd raken en actief aan de slag gaan met het onderwerp samenwerken. (2014)

 

Nieuwegein

Pedagogische wijkvisie voor het Nypelplantsoen in Nieuwegein

 

Jan Willem Roseboom heeft de totstandkoming van deze pedagogische wijkvisie voor het Nypelplantsoen in Nieuwegein begeleid. Het eindproduct heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd bij zowel de deelnemers aan het traject als bij de gemeente Nieuwegein. Voor de flyer klik hier. (2014)

 

Arnhem

Zorg voor jeugd in wijken is teamwork

 

Bert Prinsen en Wim de Jong deden evaluatieonderzoek naar de Gebiedsteams Jeugd in het kader van een proeftuin met de transitie jeugdzorg in Arnhem. In dit rapport worden dertien aanbevelingen gedaan om de wijkgerichte aanpak van de zorg voor jeugd verder te verbeteren.

 

NCJ

JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning

 

Bert Prinsen werkte met collega’s van het NJi, TNO en GGD Nijmegen aan de richtljn Opvoedingsondersteuning voor de jeugdgezondheidszorg, die werd uitgebracht door het NCJ. Hier vindt u de samenvatting, voor de complete richtlijn en meer informatie over richtlijnen in de JGZ, kijk op www.ncj.nl.

 

Amsterdam

Integratie JGZ in de ouder-kindteams

 

Annemiek van Woudenberg, Martine Jansen, Marian van Leeuwen

 

Zeeland

Inhoudelijk transitiemanager

 

Annemiek van Woudenberg en Zefanja van der Kolk

 

Arnhem

Samenwerking huisarts, jeugdarts, jeugd- en gezinscoach

 

Bert Prinsen en Annemiek van Woudenberg

 

Regio Noord Veluwe / Deloitte

Juridische vormgeving nieuwe organisatie basissteams Regio Noord-Veluwe

 

Inzet van Marian van Leeuwen als subject matter expert in het project “Juridische vormgeving nieuwe organisatie basissteams Regio Noord-Veluwe”

 

Capelle aan den IJssel

Beleidsplan Jeugdhulp

 

Zefanja van der Kolk schreef het Beleidsplan Jeugdhulp voor de gemeente Capelle aan den IJssel en organiseerde consultatiebijeenkomsten met ouders en jeugd, bestuurders, managers en professionals. Deze bijeenkomsten werden voorgezeten door Jan Willem Roseboom.

 

 Land van Cuijk

PGB analyse

 

Zefanja van der Kolk

 

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

Copyright 2017 - De JeugdZaak