Overzicht opdrachten

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

 

 

2013

 

Nederlands Huisartsengenootschap

Zorg voor Veilig - module kindermishandeling

 

Module over kindermishandeling voor in de toolkit Zorg voor Veilig, waarin aanknopingspunten voor de verbetering van patiëntveiligheid in de samenwerkende eerste lijn. Door Marian van Leeuwen.

 

Actiz & GGD NL

“Investeren in opvoeden en opgroeien loont”

 

Iedere euro die een gemeente investeert in de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problemen door de jeugdgezondheidszorg betaalt zich drie tot vijftig maal terug. Dit blijkt uit het onderzoek van Paul Dam en Bert Prinsen naar kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische en psychologische problemen door de jgz.

 

Presentatie over de kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problemen. Preventie maakt jeugdzorg goedkoper. Dit artikel, geschreven door Bert Prinsen, werd gepubliceerd in Binnenlands Bestuur (2014). Lees ook het Persbericht Actiz.

 

Capelle aan den IJssel

MKBA ‘Jeugd- en opvoedhulp om de hoek’

 

Wim de Jong werkte mee aan de Maaschappelijke kosten-batenanalyse over ‘Jeugd en opvoedhulp om de hoek’, een proeftuin in Capelle aan den IJssel. In deze flyer leest u meer over het instrument en onze aanpak: MKBA-presentatie door Wim de Jong.

 

de JeugdZaak / eigen initiatief

Jeugdbakens geven richting transformatie aan

 

Op uitnodiging van de VNG en VWS om te reageren op het document over “de jeugdbakens”, schreef De JeugdZaak dit document.

 

VWS

Naar duurzame vernieuwing van de zorg voor jeugd

 

Annemarie van Dalen en Derk Loorbach spraken met bestuurders, transitiemanagers, zorgverleners en ondernemers over de omslag naar zorg die beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouders en kinderen. Organisatie en verslag door Marian van Leeuwen.

 

NCJ

Publieke Zorg voor Jeugd anno 2020

 

Door Marian van Leeuwen en Martine Jansen. Over positionering van de JGZ in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams.

 

Transitiebureau Jeugd

Een functioneel ontwerp ‘Zorg voor Jeugd’

 

Dit functioneel ontwerp is een praktische leidraad en geldt als inspiratie voor alle Nederlandse gemeenten die zich voorbereiden op de transitie van de jeudgzorg en bezig zijn met het inrichten en ontwerpen van het toeleidingsmodel. Door Deloitte i.s.m. Marian van Leeuwen en Quirien van der Zijden.

 

Holland Rijnland

Matching vraag - aanbodanalyse Holland-Rijnland

 

Marian van Leeuwen en Puck Winnubst onderzochten hoe het aanbod in Holland Rijnland aansluit bij de meest voorkomende vraag- en probleemgebieden van Jeugd en gezinnen

 

Arnhem

Plan van aanpak - Proeftuin Gebiedsteam Jeugd Arnhem

 

In veel gemeenten wordt geëxperimenteerd met de transitie van de jeugdzorg. Geïnspireerd door CJG4kracht van de Apeldoornse buren heeft de Gemeente Arnhem met alle zorgpartners twee proeftuinen ingericht met nadruk op transformatie van de zorg. Bert Prinsen adviseerde bij het plan van aanpak voor de Gebiedsteams Jeugd

 

Vakblad Maatwerk

Durven vertrouwen op eigen kracht

 

Bert Prinsen schreef samen met Saskia Blom van het CJG in Apeldoorn dit artikel over de ontwikkeling en de resultaten van CJG4kracht, dat werd gepubliceerd in het vakblad Maatwerk.

 

Capelle aan den IJssel

Rapport CJG van de Toekomst in Capelle aan den IJssel

 

Een concrete uitwerking van het CJG van de Toekomst voor Capelle aan den IJssel door Marian van Leeuwen, Zefanja van der Kolk en Johan Sleegers.

 

2012

 

Zorggroep Almere

Presentatie Transitie Jeugdzorg en JGZ

 

Bijeenkomst Jeugdgezondheidszorg 21 maart 2013, verzorgen presentatie landelijke ontwikkelingen tav transitie jeugdzorg en commissie de Winter, door Marian van Leeuwen

 

Amsterdam

JGZ in het ouder-kindteam

 

Verkenning van de wijze waarop de JGZ kan meewerken in de ouder-kindteams van Amsterdam. Door Marian van Leeuwen en Annemiek van Woudenberg.

 

Zuid-Kennemerland

Regionale conferenties Samen voor Jeugd

 

Voorzitterschap en lezing op de regionale conferenties Samen voor Jeugd in Zuid-Kennemerland op 30 mei en 6 juni 2013, door Marian van Leeuwen

 

NJi

Monitor Aanpak Kindermishandeling

 

Marian van Leeuwen heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Monitor Aanpak Kindermishandeling.

 

Roosendaal

CJG Roosendaal

 

Exploratief onderzoek en co-creatie met interne en externe doelgroepen door Stefanie Jansen en Annemiek van Woudenberg.

 

De JeugdZaak / eigen initiatief

Het CJG van de Toekomst

 

De gemeente als producent van vereenvoudiging. Een organisatiekundige verkenning door Marian van Leeuwen en Johan Sleegers [doen en denken].

 

Apeldoorn

Ambulante hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, methodiekbeschrijving CJG4kracht

 

Methodiekbeschrijving van CJG4Kracht door Bert Prinsen en Saskia Blom.

 

Capelle aan den IJssel

Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

 

Door Marian van Leeuwen, Puck Winnubst en Wim de Jong.

 

 

UvA

Een onderzoek naar 1Gezin1Plan in theorie en praktijk

 

Een onderzoek naar 1Gezin1Plan in theorie en praktijk:de wens om samen te werken aan samenwerken. Onderzoeksstage in het kader van Master Opvoedingsondersteuning aan de UvA door Julia Kranen.

 

De JeugdZaak / eigen initiatief

Optimale structuur voor optimale zorg

 

Een onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken in verband met de aanpak van “wicked problems”. Door Annemiek van Woudenberg.

 

VNG

Zorg en Voorzieningen voor Kinderen en Gezinnen jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB

 

Een overzicht van de vormen van jeugdzorg die onder de gemeentelijke regie gaan vallen. Door Zefanja Brouwer, Annemiek van Woudenberg, Marian van Leeuwen en Puck Winnubst (2012).

 

IJsselstein

Ontwikkeling JIP IJsselstein

 

Een onderzoek naar de wensen en behoeften van jongeren, jongvolwassenen en mogelijke ketenpartners betreffende de ontwikkeling van een Jongeren Informatie Punt als ‘jongerenaanvulling’ op het CJG. Door Martine Jansen en Stefanie Jansen.

 

Samenwerkende gemeenten Rotterdam Rijnmond

Tweedaagse bijeenkomst “Zelf sturen op de Zorg voor Jeugd”

 

Een tweedaagse bijeenkomst voor ambtenaren jeugd van de samenwerkende gemeenten in de stadsregio Rotterdam Rijnmond. Door Annemiek van Woudenberg, Bert Prinsen, Zefanja van der Kolk en Marian van Leeuwen.

 

Noord Oost Brabant

Inzicht in de Zorg voor Jeugd

 

Een analyse van zorgvraag en zorggebruik in de jeugdzorg van Noord Oost Brabant. Door Annemiek van Woudenberg en Wim de Jong.

 

NJi

Eerstelijns zorg voor jeugd

 

Opzetten van programmalijn Eerstelijns zorg voor jeugd. Door Marian van Leeuwen

 

Holland Rijnland

Kwaliteitsverbetering CJG’s Holland Rijnland

 

In dit traject is gewerkt aan een handboek voor de CJG’s van de 14 gemeenten van Holland Rijnland en is binnen iedere gemeente een visie-focusbijeenkomsten met management en medewerkers van de CJG’s en gemeenten gehouden. Door Zefanja van der Kolk, Marian van Leeuwen, Bert Prinsen en Annemiek van Woudenberg.

 

VNG

JeugdzorgWijzer

 

In deze handreiking is  de zorgbehoefte van jeugdigen en gezinnen het uitgangspunt, niet het aanbod van de zorginstelling. Het doel van deze handreiking is gemeenten te ondersteunen bij een optimale aansluiting tussen vraag en aanbod en de keuzes voor bovenlokale samenwerking. Door Annemiek van Woudenberg, Wim de Jong, Zefanja van der Kolk en Marian van Leeuwen.

 

Bloemendaal en Heemstede

1Gezin 1Plan

 

Samen met Quirien van der Zijden van Partners in Jeugdbeleid heeft Marian van Leeuwen de werkwijze 1gezin1plan ingevoerd in de CJG’s van Bloemendaal en Heemstede.

 

 

 

2011

 

Amsterdam Noord

Terugkoppeling JIP Amsterdam Noord

 

De JeugdZaak heeft een brede ervaring in het begeleiden van co-creatietrajecten, van concept tot implementatie. onderzoek onder stakeholders en jongeren in Amsterdam Noord. Stefanie Jansen en Martine Jansen (2011). Bekijk hier de flyer voor het ontwikkelen van een jongeren-CJG.

 

VNG

Tussen institutioneel aanbod en organische vraag

 

Een onderzoek naar de vraag wanneer en hoe gemeenten zouden moeten samenwerken in het organiseren en regisseren van de zorg rondom jeugd en gezin. Door Marian van Leeuwen, Zefanja Brouwer, Wim de Jong en Annemiek van Woudenberg.

 

UvA

Synergie in het CJG

 

Scriptieonderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin door Puck Winnubst in het kader van master opvoedingsondersteuning.

 

de JeugdZaak / eigen initiatief

Het CJG in Beeld

 

Een overzicht van de huidige ontwikkeling en organisatie van CJG’s in Nederland door Zefanja van der Kolk.

 

VNG

Model Referentiebegroting CJG

 

In opdracht van het VNG hebben Wim de Jong en Wim van Santen een Model Referentiebegroting CJG ontwikkeld voor gemeenten om kosten en kostenontwikkeling van het CJG beter te beoordelen en te beheersen. Meer dan 30 gemeenten hebben het model gevuld met hun cijfers. De Jeugdzaak beschikt over deze cijfers. Er is ook een eindrapportage van deze opdracht.

 

GGD Amsterdam

Handreiking Samen Starten

 

Marine Jansen, Zefanja van der Kolk en Marian van Leeuwen werkten aan een praktische handreiking en instructive Samen Starten voor de ouder-kindcentra van Amsterdam.

 

VNG

Adviseur invoering CJG

Annemiek van Woudenberg was één van de drie leden van het implementatie- en adviesteam van de VNG voor de invoering van de CJG’s in de Nederlandse gemeenten.

 

Bloemendaal

Ad-interim coordinator CJG

 

Marian van Leeuwen heeft de periode voor de opening en de eerste maanden na de opening het CJG gecoordineerd.

 

NCJ

Evaluatie Richtlijnadviescommissie jeugdgezondheidszorg

 

Wim de Jong, Netty van Os en Annemiek van Woudenberg hebben de werkwijze van de richtlijnadviescommissie JGZ geevalueerd. Marian van Leeuwen heeft een groepsgesprek met de leden van deze commisie over de uitkomst van de evaluatie begeleid.

 

Amstelland

Ondersteuning ontwikkeling CJG

 

Marian van Leeuwen ondersteunde de projectleider bij de  ontwikkeling van de CJG’s in de zes gemeenten van Amstelland.

 

NJi

Regionale Aanpak Kindermishandeling

 

Marian van Leeuwen ondersteunde de RAAK-coordinatoren van Flevoland en stadsregio Rotterdam als  implementatieadviseur Regionale Aanpak Kindermishandeling.

 

NJi

Dossier Centrum voor Jeugd & Gezin

 

Zefanja van der Kolk schreef het dossier CJG voor het NJi.

 

 

2010

 

de JeugdZaak / eigen initiatief

7 sleutels voor een werkend CJG

 

Een analyse-instrument voor strategie en ontwikkeling van een werkend CJG, oa door Wim de Jong, Zefanja Brouwer, Annemiek van Woudenberg en Marian van Leeuwen.

 

UvA

Feedback in het Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Feedback in het Centrum voor Jeugd en Gezin: practice-based evidence binnen de pedagogische advisering, afstudeeronderzoek van Zefanja Brouwer in kader van Master Opvoedingsondersteuning aan de UVA. Zie ook artikel: Feedback van ouders vergroot effectiviteit pedagogische adviseur: Zefanja Brouwer in samenwerking met Prof. Dr. J. Hermanns en Dr. R.G. Fukkink, in Pedagogiek in Praktijk, 61 (2011).

 

 

2009

 

Eigen initiatief

Werken aan het CJG

 

Werken aan het CJG: visie, inhoud, en organisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Door Annemiek van Woudenberg, Baambrugge: Van Gorcum (2009).

 

 

 

2017   2016   2015   2014   2013 - 2009

Copyright 2017 - De JeugdZaak