Netwerksamenwerking in
de zorg voor jeugd

 

 

 

 

​In de zorg voor jeugd werken professionals rondom gezinnen vaak samen in verschillende netwerkorganisaties en in verschillende domeinen, zoals het CJG, wijkteams, onderwijs en met huisartsen. Maar hoe zorg je voor een goede samenwerking onderling?

 

In de regio Food Valley hebben de gemeenten het kind als vertrekpunt genomen en zijn zij aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er maar op één plek met ouders over een jeugdige wordt gesproken? Er zijn pilots gestart die gaan over de verbinding tussen het CJG en het onderwijs, huisartsen en de sociale wijkteams. De JeugdZaak is gevraagd om de pilots te monitoren en de opgedane kennis te delen binnen de regio.

 

Lees in deze brochure meer over de ervaringen binnen de pilots.

 

De opbrengst van de drie pilots staan in de databank met praktijkvoorbeelden van
de VNG.

 

 

 

 

 

Heeft u tijdelijk extra ondersteuning nodig?

 

Of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met de JeugdZaak via:

 

Annemiek van Woudenberg

06 – 53 74 95 50

 

 

Copyright 2016 - De JeugdZaak