Maatschappelijk diensttijd Almere: een proeftuin met een participatieve aanpak!

 

door Pamela Jakobs

 

De Rijksoverheid wil de talenten van jongeren inzetten om de samenleving sterker te maken, daarom heeft ZonmW een actieprogramma opengesteld om te experimenteren met Maatschappelijk diensttijd. Er zijn inmiddels 41 proeftuinen door het hele land. In deze proeftuinen zijn maatschappelijke organisaties en jongeren betrokken om te verkennen wat wél en juist niet werkt. Met de ervaringen van deze experimentiele fase gebruikt maakt de overheid een definitief ontwerp van maatschappelijke diensttijd.

 

De JeugdZaak is door Windesheim Flevoland gevraagd om de rol als projectleider voor de MDT in Almere te vervullen. Het project valt onder de proeftuin ‘Jongeren Maatschappelijk Waardig en Vaardig’. In deze proeftuin zijn Stichting Alexander, gemeente Oss, gemeente Hoogeveen, Altra, Movisie en Windesheim Flevoland samen met jongeren aan het experimenteren voor MDT. De jongeren hebben de regie. Dat wil zeggen jongeren hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten.

Jongeren Maatschappelijk Waardig en Vaardig richt zich voornamelijk op kwetsbare jongeren, zoals voortijdig schoolverlaters en jongeren uit de jeugdhulp.

 

Meer weten?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd

 

http://www.st-alexander.nl/jongeren-maatschappelijk-waardig-en-vaardig/

 

Of neem contact op met pamelajakobs@dejeugdzaak.nl

 

 

En hier zijn we met elkaar aan het werk: jongeren, studenten en projectleiding.

 

 

 

Heeft u tijdelijk extra ondersteuning nodig?

 

Of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met de JeugdZaak via:

 

Annemiek van Woudenberg

06 – 53 74 95 50

 

 

Copyright 2016 - De JeugdZaak