Stappenplan Inkopen met inzicht

 

 

 

Een aanbod van preventie en jeugdhulp dat aansluit bij de vragen en behoeften van ouders en jeugd: dat wil iedereen, en zeker ook u als gemeente. Gemeenten kochten voor het eerst jeugdhulp in, de eerste stap naar een aanbod dat dichterbij, goedkoper, preventiever, effectiever en efficiënter is georganiseerd. In het overgangsjaar 2015 werken gemeenten verder aan hun ambitie om ook met de inkoop bij te dragen aan de transformatie.

 

De JeugdZaak ontwikkelde in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) het traject ‘Inkopen met Inzicht’. Hiermee kunnen  gemeenten en betrokken maatschappelijke organisaties in vijf stappen samen werken aan vraaggericht transformeren. Met als resultaat dat het aanbod van preventie tot en met gespecialiseerde jeugdhulp dichterbij, goedkoper, preventiever, effectiever en efficiënter is georganiseerd.

 

 

Stap 1

Om te kunnen aansluiten, moet u weten wat de vragen zijn

 

Activiteiten

 • Analyse van de prevalentie van de meest voorkomende opgroei- en opvoedvragen  in uw gemeente.

 

Resultaat

 • Overzicht van de zorgbehoefte in uw gemeente, vergeleken met landelijke cijfers.

 

 

Stap 2

Prioriteit bepalen: kies één of twee van de meest urgente vragen en problemen

 

Om zowel de analyse van de zorgvraag, het zorgaanbod als het opzetten van een actieplan behapbaar te houden is het van belang om keuzes te maken. In deze fase kiest u één of twee opgroei- of opvoedvragen waarvoor u een  transformatie actieplan voor de inkoop gaat ontwikkelen.

 

Activiteiten

 • Aftrapsessie: de gemeente of regio kiest de vraagcategorie waarmee ze als eerste aan de slag gaat om  vraaggericht te transformeren. Dit kan samen met (zorg)partners, door ouders te raadplegen, met professionals te spreken etc.

 

Resultaat

 • Een gefundeerde keuze voor de verdere analyse en het actieplan ‘Inkopen met Inzicht’.

 

Stap 3

Weten wat het aanbod is: programma’s, kwaliteit en effectiviteit

 

In deze fase krijgt u inzicht in de kwaliteit van het aanbod. Overlap en hiaten worden in kaart gebracht, en ook  de kansen voor efficiëntere samenwerking.  We nemen in deze fase al het aanbod  voor de gekozen vraagcategorie onder de loep. Dit betreft aanbod van basisvoorzieningen zoals scholen en de kinderopvang, het preventieve aanbod, de  vrij toegankelijke jeugdhulp en de specialistische jeugdhulp.

 

Activiteiten

 • Diepgaande analyse van het huidige aanbod middels een gestandaardiseerde digitale methode onder aanbieders.

 

Resultaat

Databank van alle relevante programma’s in uw gemeente of regio, waaronder:

 • Kwaliteit (kwaliteitskeurmerk, tevredenheid cliënten, geregistreerde professionals)
 • effectiviteit (werkzame factoren, effectieve interventies)
 • overlap
 • beschikbaarheid en capaciteit bv. per leeftijdscategorie

 

Stap 4

Weten wat de ketenkwaliteit is: samenwerking in de praktijk

 

Alleen het organiseren van aanbod dat past bij de zorgvraag is niet voldoende. Het gaat ook om het realiseren van goede samenwerking en overgangen tussen de programma’s en organisaties. Daarnaast staan de vindbaarheid voor en de aansluiting bij ouders en jeugdigen centraal.

 

Activiteiten

 • Bevraging van zorgaanbieders over samenwerking en overgangen in de programma’s via een digitale enquête
 • Diepte-interviews met ouders en jeugdigen over de vindbaarheid van programma’s
 • Focusgroep onder professionals en ouders of jeugdigen naar de ervaren samenwerking, overgangen en vindbaarheid in de programma’s

 

Resultaat

 • Inzicht in de overgangen tussen de programma´s en de samenwerking in de praktijk en de wijze waarop dit aansluit op de behoeften van ouders en jeugdigen.

 

Stap 5

Opstellen actieplan ‘Inkopen met Inzicht’

 

De analyse uit stappen 3 en 4 geeft inzicht in hoe het aanbod dichterbij, goedkoper en effectiever geregeld kan worden. Hiermee kunt u als gemeente, samen met uw maatschappelijke partners, een gezamenlijke opdracht formuleren  om een optimale afstemming tussen vraag en aanbod te realiseren. Het actieplan dat hieruit voort komt bevat duidelijke doelen en de verandertheorie. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van de transformatie naar meer preventie en kwaliteit in het aanbod.

 

Activiteiten

 • Gesprek tussen gemeente(s) en maatschappelijke partners over de resultaten van de analyse om te komen tot een gezamenlijk beeld van de huidige stand van zaken
 • Opstellen plan van aanpak op basis van het gesprek, maar ook interviews met gemeenten, inkopers en enkele organisaties
 • Scenario’s opstellen voor de vertaling naar inkoopafspraken
 • Bijeenkomst presentatie en bespreking concept actieplan

 

Resultaat

Actieplan voor de inkoop waarin staat:

 • Een gezamenlijk geformuleerde ambitie van gemeenten en aanbieders
 • Acties en afspraken voor het effectief en efficiënt  inzetten van aanbod
 • Acties en afspraken voor de samenwerking tussen organisaties
 • Acties en afspraken voor de inkoop

 

 

Heeft u tijdelijk extra ondersteuning nodig?

 

Of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met de JeugdZaak via:

 

Annemiek van Woudenberg

06 – 53 74 95 50

 

 

Copyright 2016 - De JeugdZaak