Copyright 2017 - De JeugdZaak

Wat kunnen we missen in de Jeugdzorg, en wat we zeker nodig hebben….

 

Door Bert Prinsen op 5-03-2020

 

Een derde van het jeugdzorg-budget gaat op aan coördinatie. We weten het allemaal en dat is des te onthutsender. Waar iedereen de mond vol heeft van ‘directe zorg’, ‘de klant is koning’, ‘zorg dichtbij’, ‘wijkteams’, ‘betere en duurzame zorg’, zelfs van ‘preventie’, daar dacht ik: “Dit kan toch niet waar zijn”.

 

Lees meer >

 

 

Wijkteams zijn duurder?

 

Door Bert Prinsen op 31-01-2019

 

Medio januari 2019 berichtte het CPB over de verhoging van de zorgkosten met 14% in de jaren 2015-2017. Dat is het geval in gemeenten waar wijkteams van zorgaanbieders opereren in vergelijking met gemeenten, waar een Wmo-zorgloket opereert. Een interessant bericht, dat direct meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Waar de eerste reactie is, zie je wel, daar gaat het al mis, zijn we weer duurder uit, leidt een nadere beschouwing tot wat andere gedachten.

 

Lees meer >

 

 

Preventie en prikken

 

Door Annemiek van Woudenberg op 9-11-2018

 

Vaste Prik?

Is  politieke druk tot verplichten van vaccinaties het laatste redmiddel waar argumenten niet meer gelden en het gesprek niet gevoerd wordt? Het gaat er steeds heter aan toe in het vaccinatiedebat.

 

Lees meer >

 

 

Preventie: en vooral de eerste 1000 dagen

 

Door Bert Prinsen op 18-12-2017

 

In de New York Times van 2 juni 2016 schreef Nick Kristoff: “we redden de banken tijdens de financiële crisis, omdat ze te groot waren om te laten vallen, laten we nu onze kinderen redden: ze zijn te klein om te laten vallen”. En daarvoor hebben ouders en hebben wij 1000 dagen de tijd. De eerste 1000 dagen, dat is de periode waarin de basis van hun ontwikkeling en van hun levensloop wordt gelegd. Dan moet het gebeuren!

 

Lees meer >

 

 

Bert Prinsenprijs 2017

 

Bert Prinsen heeft in zijn beroepsloopbaan zeer waardevolle bijdragen geleverd aan de verbetering en professionalisering van de preventieve jeugdzorg, gezondheidsbevordering en opvoedsteun. Om de praktijkverbetering en vernieuwing van de opvoedsteun onder de aandacht te blijven brengen is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen.

 

Lees meer >

 

 

Oproep tot aanmelding voor de Bert Prinsenprijs 2017

 

Bent u of kent u een aanstormend pedagogisch talent met een vernieuwend initiatief voor opvoedsteun? Dat zich specifiek richt op een normaliserende aanpak bij opvoeding en ouderschap? Meld deze voor 8 september 2017 aan voor de Bert Prinsenprijs.

 

Lees meer >

 

 

De opvoedcursus

 

Door Bert Prinsen op 28-2-2017

 

Daar was ie weer: de opvoedcursus. In reactie op lastige treitervloggers, muntjes gooiende voetbalvandalen, vondeling leggende moeders, schooluitvallers, mishandelende ouders en al het andere gespuis dook ie ineens weer op in de politiek.

Lees meer >

 

 

Opvoeden doen we allemaal

 

Door Bert Prinsen op 3-2-2017

 

“Wat en waar ik eet, maak ik zelf wel uit”, is in de bus echt niet de norm. En het blijft onzin om dat gesprek op televisie uit te vechten, waarbij expert de Vries ook nog eens meent om het disproportionele geweld van de politie te moeten veroordelen. Dan zijn hoofd- en bijzaken en oorzaken en gevolg al lang niet meer van elkaar gescheiden. Ik zou er vóór zijn om in dit geval de hoofdzaak – “Luisteren jongen” – toch vooral voorop te blijven zetten. En aan dat luisteren door die jongen met z’n allen te blijven bijdragen. Want bij opvoeden heb je echt iedereen nodig.

Lees meer >

 

 

Digitaal gezond

 

Door Annemiek van Woudenberg op 31-8-2016

 

Het lijkt erop dat de jongere generatie weinig moeite heeft om altijd online te zijn. Zouden zij geen discrepantie ervaren tussen zichzelf in levenden lijve en zichzelf in hun online identiteit. Dat kan ik van mezelf niet bepaald zeggen: ik heb er moeite mee dat er ongevraagd een soort ICT alter ego van mij wordt gecreëerd. Privé en op het werk.

Lees meer >

 

 

Olifantenpaadjes langs het wijkteam

 

Door Bert Prinsen op 28-4-2016

 

De praktijk is altijd weerbarstiger dan het beleidsstuk en de theorie. De integrale, effectieve, samenhangende en tijdige zorg voor de jeugd, die met de nieuwe jeugdwet sinds 2015 is beoogd, vormt de volgende interessante illustratie van dit gezegde. Met de wijkteams...

Lees meer >

 

 

Het blijft spannend

 

Door Bert Prinsen op 2-2-2016

 

De cirkel is rond. Tijdens mijn in 1972 begonnen loopbaan schreven we in 1975 het eerste Nederlandse boek over preventieve GGZ met als titel “Preventie in de ambulante...

Lees meer >

 

 

Overvragen of doodknuffelen - Sociale steun versterken heeft zo z’n risico’s

 

Door Jan Willem Roseboom op 28-5-2015

 

‘Samenredzaamheid’ staat centraal in het jeugdbeleid van vrijwel iedere gemeente. Vrijwilligers, zet je schrap: er is bijzonder veel belangstelling voor wat jullie doen...

Lees meer >

 

 

Is de gemeente preventie vergeten?

 

Door Marian van Leeuwen op 22-4-2015

 

Regie én prikkel om te investeren in preventie ligt bij de gemeente

De afgelopen jaren is in diverse rapporten en evaluaties[1] herhaaldelijk geconstateerd dat één van de belangrijkste tekortkomingen van het toenmalige jeugdstelsel het onvoldoende gebruik van preventieve en lichte ondersteuning was.

Lees meer >

 

 

Voor 63 miljoen boodschappen gedaan…

 

Door Annemiek van Woudenberg op 9-4-2015

 

Stel je hebt een gezin met twee kinderen en je hebt voor 63 euro de weekboodschappen gedaan bij de supermarkt. Maar wat er in je mandje zit? En of je er de week mee doorkomt? Dat weet je eigenlijk niet goed. Want anderen hebben voor jou je boodschappenmand gevuld.

 

Lees meer >

 

 

Het PGB als middel om te transformeren

 

Door Annemiek van Woudenberg op 16-3-2015

 

Over het PGB is veel te doen. Denk aan de ‘Meld het Mona (Keijzer, CDA)’- klaaglijn. Denk  aan staatssecretaris van Rijn,  die  zich met moeite staande kon houden toen hij door de Tweede Kamer ter verantwoording werd geroepen voor alle misstanden bij de uitbetalingen van het PGB.

 

Lees meer >

 

 

Verwijsindex: te gek voor woorden

 

Door Bert Prinsen op 18-2-2015

 

Niet zo gek lang geleden stond er op de website van de Helpdesk Transitie Jeugdzorg de volgende vraag: “Ik kom organisaties tegen waar men 'uit gemak' ieder kind (ook als er geen risicosignalen zijn) uit een gezin, waarvan iemand zich aanmeldt bij deze organisatie, standaard in de Verwijsindex Risicojongeren plaatst. Kunt u daar meer over vertellen?”. Hier wordt de zoveelste illustratie van wan-wetgeving ten tonele gevoerd.

 

Lees meer >

 

 

Vrijwillige inzet en de transities: je kan ze niet voor ieder karretje spannen!

 

Door Marian van Leeuwen op 27-01-2015

 

Dinsdag 27 januari hield Marian een lezing op de nieuwjaarsbijeenkomst en opening van het kantoor van Humanitas District Oost over vrijwilligerswerk en de transities.

 

Lees meer >

 

 

Normaliseren: papieren tijger of gemeentelijke kans?

 

Door Bert Prinsen op 7-1-2015

 

Normaliseren is een kernconcept in de Jeugdwet, die op de nieuwjaarsmorgen van 2015 is ingegaan. Het zou de basis moeten vormen voor het (gemeentelijk) beleid van het nieuwe jeugdstelsel. Maar zijn er met alle nadruk op budgetverschuiving en inkoopprocessen wel gemeenten die zich hier “druk” om maken? Of blijven de JGZ-professionals vanuit hun public health-aanpak voorlopig de enigen, die door dagelijks het “normaliseren” toe te passen belangrijk bijdragen aan het klein houden van problemen waar dat kan. Dat waren enkele van de vragen, die ik mezelf stelde tijdens een recent symposium over opvoedingsondersteuning.

 

Lees meer >

 

 

Transformeren = zorg van jeugd en gezin

 

Door Bert Prinsen op 23-1-2014

 

Waar blijft de transformatie van de zorg voor jeugd? Dat is de grote vraag nu de transitie-arrangementen in elkaar zijn gezet, budgetten en de lobby’s alom over tafel rollen, de Eerste Kamer nog over de jeugdwet moet vergaderen en gemeenten beginnen te aarzelen bij de uitvoeringsbesluiten over de transitie van de jeugdzorg. Om van een zorg voor jeugd en gezin een zorg van jeugd en gezin te maken is een immense opgave.

 

Lees meer >

 

 

Opvoedingsondersteuning als “open source” of geborgd in de JGZ?

 

Door Bert Prinsen op 16-10-2013

 

In mijn vorige column heb ik gereageerd op het rapport van de commissie de Winter aangaande het toekomstige basistakenpakket van de JGZ. Dat heeft gezien alle reacties nogal wat los gemaakt. Dat doet je als schrijver van zo’n meninkje goed, laat ik daar eerlijk over zijn. Daar doe je het voor, de publieke meningsvorming en discussie voeden. Wat mij daar niet zo goed aan beviel, is dat ik zelf kennelijk niet duidelijk genoeg heb gemaakt, wat ik wel van de JGZ verwacht.

 

Lees meer >

 

 

De jeugdgezondheidszorg terug in het somatische gezondheidshok

 

Door Bert Prinsen op 29-4-2013

 

Lees meer >

 

 

Over actieve referenten en co-creërende ambassadeurs van het CJG

 

25-3-2013

 

Voor de presentatie van ons exploratieve onderzoek onder interne en externe doelgroepen van CJG Roosendaal maakten we deze twee plaatjes.

 

Lees meer >

 

 

Is het CJG laagdrempelig? Het verhaal van de plaswekker.

 

21-2-2013

 

Over een laagdrempelig CJG is al heel veel gezegd en geschreven, maar is het CJG nu dan ook daadwerkelijk laagdrempelig? Stappen ouders binnen voor het stellen van een vraag? Weten ze dat er pedagogen beschikbaar zijn om ze te helpen met de opvoeding? Verwijzen huisartsen door naar het CJG bij opvoed- en opgroeivragen?  Ik vraag het mij af. Voor mijzelf gold dat in ieder geval niet, terwijl ik nota bene sinds 2001 professioneel verbonden ben aan dit vakgebied...

 

Lees meer >

 

 

“Public child and family health centers don’t exist”

 

Door Stefanie Jansen op 24-1-2013

 

Voordat ik mijn twee maanden oude baby voor een half jaar meenam naar Californië beloofde ik op het Consultatiebureau dat ik ervoor zou zorgen dat hij de benodigde inentingen zou krijgen en niet achterop zou raken in het Rijksvaccinatieprogramma. Moeilijkheden daarbij voorzag ik niet.

 

Lees meer >

 

 

“The best profit of monopoly is a quiet life”

 

7-1-2013

 

Beschouwing bij de nieuwe Handreiking opdrachtgeverschap en bekostigingsmodellen.

Door: Wim de Jong, econoom en onderzoeker bij de Jeugdzaak

 

Lees meer >

 

 

More love - less paperwork

 

Door Zefanja van der Kolk en Annemiek van Woudenberg op 10-12-2012

 

What the world really needs is more love and less paperwork - Pearl Bailey

 

Lees meer >

 

 

Mijn droom: het Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Door Bert Prinsen op 28-11-2012

 

Ik ben er nog nooit geweest. Dat heb je zo met dromen. In 2007 toen het Ouder en Kind Centrum in Amsterdam er al was en de CJG-ontwikkeling ontkiemde, had ik een droom over wat dat CJG zou moeten kunnen worden. Ik heb hem ook opgeschreven.

 

Lees meer >

 

 

Bescheidenheid, voorzichtigheid en een continue dialoog tussen alle betrokkenen, ouders in de eerste plaats

 

Door Marian van Leeuwen op 25-10-2012

 

Lees meer >

 

 

Opvoedondersteuning doet er toe

 

Door Bert Prinsen op 12-9-2012

 

Opvoeden doet elke ouder. Alleen of samen met een partner, soms met hulp van opa’s en oma’s, andere ouders of de buitenschoolse opvang en de school. Kortom: opvoeden is iets van iedereen. En meestal gaat het goed met dat opvoeden, doen ouders dat stimulerend en op een intuïtief aansprekende manier.

 

Lees meer >

 

 

“ … de komende vijf jaar gaat het vooral over geld!?”

 

Door Wim de Jong op 28-8-2012

 

Lees meer >