Copyright 2017 - De JeugdZaak

Opvoeden doen we allemaal

 

Door Bert Prinsen op 3-2-2017

 

Opvoeden is een zaak van iedereen. Om een kind groot te brengen zijn er niet alleen ouders nodig, maar ook andere volwassenen (leerkrachten, sportleiders, buschauffeurs, politici, journalisten), maar ook vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders, opa’s en oma’s en andere familie, buren, winkeliers, etc., etc. Deze gedachte is gemeengoed. En wordt even vaak toegepast als misbruikt. Daar moest ik aan denken toen op donderdagavond 19 januari 2017 bij zowel Humberto als Eva bij het verscheiden van de dag aandacht werd besteed aan de jongen, die in Tilburg uit de bus werd gezet vanwege het nuttigen van een döner-broodje. “In de bus mag je nou eenmaal niet eten”, een huisregel, misschien niet alom bekend, maar in elk geval wel gevraagd van deze jongeman. Afijn u kent de afloop, 13 man politie er bij, filmpje op facebook en maatschappelijke verontwaardiging en debat.

 

Had je maar moeten luisteren

En weet u wat ik nou zo bijzonder vind, er is niemand die zegt, zoals mijn vader vroeger: “Had je maar moeten luisteren, jongen, een draai om je oren kun je krijgen, en nou uit mijn ogen, opsodemieteren, naar bed jij!”. Ja, Humberto Tan maakte zichzelf volkomen bespottelijk toen hij aan het eind van dit non-nieuws-item zei (citaat): “Nooit meer doen, hè”. Was hij toch nog een beetje aan het opvoeden; een heel klein beetje maar.

 

"Luisteren jongen"

Dat is wat er volgens mij nodig is in dit soort situaties. Dat met een klein beetje boerengezond verstand door zowel leken als pedagogen wordt gereageerd op onhebbelijk en asociaal gedrag. “Wat en waar ik eet, maak ik zelf wel uit”, is in de bus echt niet de norm. En het blijft onzin om dat gesprek op televisie uit te vechten, waarbij expert de Vries ook nog eens meent om het disproportionele geweld van de politie te moeten veroordelen. Dan zijn hoofd- en bijzaken en oorzaken en gevolg al lang niet meer van elkaar gescheiden. Ik zou er vóór zijn om in dit geval de hoofdzaak – “Luisteren jongen” – toch vooral voorop te blijven zetten. En aan dat luisteren door die jongen met z’n allen te blijven bijdragen. Want bij opvoeden heb je echt iedereen nodig.

 

Opvoeding en gezag uit handen gegeven

In diezelfde bus zie je op hetzelfde moment wat er gebeurt, als niet iedereen zich daar mee mag bemoeien. De buschauffeur, die niet geloofd wordt, waar niet naar geluisterd wordt, staat voor paal, als hij niks doet. Uit machteloosheid geven we (=buschauffeurs, ouders, leerkrachten, etc, etc.) het gezag dan maar uit handen en vervolgens mag de politie het opknappen. Laten we dat nou niet doen. En niet het gedrag van die jongen goedkeuren – en er en passant een slachtofferheld van maken – en niet het opvoeden weg geven. Want leren luisteren moet die jongen toch. Vroeger of later, goedschiks of kwaadschiks. Dan liever vroeger en goedschiks. Want die jongen heeft dat echt nodig, een beetje opvoeden door ons allemaal.

 

Bert Prinsen, de JeugdZaak

 

N.B. En passant moet mij nog wel van het hart, dat ik het triest vind dat het dure televisiegeld aan zulk non-nieuws (jongen luistert niet naar buschauffeur) wordt besteed. Een aanfluiting voor een diep wegzinkende nationale televisiejournalistiek, die steeds meer Petje Brugman-nieuws brengt. Petje Brugman (bijnaam) was de voormalig hoofd- en enig redacteur van het Dierensch Nieuwsblad, die wekelijks verslag deed van aanrijdingen, gerechtelijke uitspraken, lokale sportwedstrijden en de jaarlijkse plaatselijke miss-verkiezing, de carnavalsoptocht en de woninginbraken.