Copyright 2017 - De JeugdZaak

Over actieve referenten en co-creërende ambassadeurs van het CJG

 

25-3-2013

Voor de presentatie van ons exploratieve onderzoek onder interne en externe doelgroepen van CJG Roosendaal maakten we deze twee plaatjes.

 

 

 

Toen we de plaatjes in onze presentatie hadden gezet moesten we erom lachen. Waarom? Kwam het ons absurd voor dat een leerkracht ouders zou wijzen op de website van het CJG? Leek het ons bizar dat een vader op het schoolplein zou praten over zijn actieve rol in de ontwikkeling van het CJG? Of dat hij andere ouders zou uitnodigen ook mee te creëren aan het CJG? [1]

 

Helaas, ik denk van wel. Het leek zo onlogisch en ver-van-ons-bed dat het CJG over zulke ‘actieve referenten’ en ‘co-creërende ambassadeurs’ zou beschikken, dat wij het lachwekkend vonden. Een beetje zoals Garfield: het is zo onrealistisch dat een kat denkt en praat dat het grappig is.

 

Maar hoe onrealistisch is dat werkelijk? Dierenfluisteraars winnen aan populariteit. Zij claimen dat dieren wel degelijk gedachten hebben en boodschappen uitdragen naar ons, mensen. En dat wij onze relatie met dieren danig kunnen verbeteren als wij ons hiervoor openstellen. Gezien de razendsnelle kentering in de houding van mensen tegenover ‘wazige’ zaken als dierenfluisteraars zou het mij niet verbazen als over tien jaar iedereen zijn huisdier serieus neemt als gesprekspartner.

 

En waarom zou het niet net zo gaan met het CJG? Als maar genoeg mensen overtuigd raken van de relevantie van het CJG als laagdrempelig “Consultatiebureau voor Jeugd & Gezin”[2] zal ook het CJG haar ‘tipping point’ bereiken[3]. Dan wordt het volslagen normaal dat huisartsen, leerkrachten, sportcoaches etc. ouders en jeugd attent maken op het bestaan van het CJG. En komt het niet meer bizar over dat ouders graag willen meewerken aan het vergroten van de relevantie en aantrekkelijkheid van ‘hun’ CJG. Dan is het CJG ècht ‘laagdrempelig’. Ofwel: dan zijn de drijfveren om er gebruik van te maken groter dan de barrières en is het CJG net zo’n vanzelfsprekendheid geworden als de HEMA.

 

In de tussentijd is het onze rol om op te treden als ‘actieve referenten’ en ‘co-creërend ambassadeurs’ voor het CJG. Door zo vaak mogelijk en langs zo veel mogelijk kanalen ons geloof in een laagdrempelige, openbare voorziening voor opvoeden en opgroeien te uiten. Door onderzoek te doen dat onderbouwing geeft aan dit geloof. Door zo veel mogelijk belanghebbenden – niet in het minst ouders en jeugd zelf – te activeren als co-creators van het CJG, of zelfs als co-eigenaren. Door succesverhalen te delen. Door onze passie over te dragen naar beslissers op centrale posities. Door zelf de rol van beslisser op een centrale positie in te nemen... Langs al deze wegen dragen we bij aan een beweging die zowel verticaal als horizontaal, bottom-up als top-down het CJG voortstuwt naar het omslagpunt waarop de kritische mate van bekendheid, relevantie en aantrekkingskracht bereikt wordt.

 

Tegen die tijd zal het praten met anderen over de uitdagingen in het grootbrengen van kinderen, danwel het opgroeien zelf, minstens zo vanzelfsprekend zijn als het praten met dieren!

 

Wilt u meer weten over co-creatie in de zorg voor jeugd? Kijk dan eens op www.samenmetoudersenjeugd.nl

 

Meer informatie vind u in de rapportage ‘CJG Roosendaal : Exploratief onderzoek en co-creatie met interne en externe doelgroepen’

 

 

 

 

[1] Hoewel ik in mijn vorige blog beloofde deze keer een boekje open te doen over wat er in de beleving van ouders allemaal beter kan aan het CJG, was ik zo geïntrigeerd door het effect van de plaatjes, dat ik het onderwerp ‘wat kan er beter aan het CJG volgens ouders’ voor nu heb geparkeerd. Mogelijk kom ik eraan toe in mijn volgende blog. Wie er in de tussentijd meer over wil weten is bij deze uitgenodigd contact met mij op te nemen: stefaniejansen@dejeugdzaak.nl.

 

[2] De eer voor deze nieuwe kijk op de afkorting “CJG” komt toe aan de JGZ Roosendaal. Het biedt geweldige perspectieven voor het integreren van de kracht van het sterke merk Consultatiebureau met de flexibiliteit van het nog oningevulde merk CJG.

 

[3] Het ‘tipping point’ is het punt waarop iets – een fenomeen, product, winkel, voorziening etc. – opeens een brede bekendheid geniet en door de massa wordt omarmd. Zie voor meer informatie het boek The Tipping Point van Malcolm Gladwell.