Copyright 2017 - De JeugdZaak

bertprinsen@dejeugdzaak.nl

 

Functie

Pedagoog / adviseur

 

Expertise

Na een loopbaan in de preventieve zorg bij RIAGG Groningen, de GGD Flevoland, het NIZW en het Nederlands Jeugdinstituut zet ik mijn expertise op het gebied van opvoedingsondersteuning, preventie, wijkteams, CJG-ontwikkeling en jeugdbeleid nu in als partner van de Jeugdzaak. Methodiekontwikkeling en interventieprogramma’s ontwerpen zijn naast training, coaching en praktijkonderzoek mijn favoriete activiteiten. Voorbeelden zijn  de doorontwikkeling van de methodiek van videohometraining, de ontwikkeling van de methodiek CJG4Kracht in Apeldoorn, het evaluatieonderzoek naar de wijkteams  voor de jeugd in Arnhem en de blogs, die ik schrijf voor Captise.

 

Passie

In het opvoeden maar ook in de advisering en ontwikkeling van het werk van professionals in de preventieve jeugdzorg en de opvoedingsondersteuning en zelfs in het aansturen van die professionals koers ik op het vertrouwen in de eigen kracht, de enorme energie, het vermogen de eigen (verborgen) creativiteit aan te boren en de intuïtief positieve inzet van mensen: jeugdigen, ouders en professionals. Stimuleren, steunen en sturen zijn voor mij betekenisvolle concepten.

 

Publicaties en lezingen

  • “Investeren in opvoeden en opgroeien loont”. Studie naar de kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische en psychosociale problemen in de JGZ, uitgevoerd samen met Paul Dam; Actiz/GGD Nederland, Utrecht, 2014.Hierover verscheen ook een artikel in het Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg in 2015.
  • Gehechtheid in beeld, Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg. Auteurs: Anny Havermans, Corinne Verheule, Bert Prinsen. SWP, 2e druk, 2014.

 

 

 

Bert Prinsen