Copyright 2017 - De JeugdZaak

aimeeterwisscha@dejeugdzaak.nl

 

Functie

Projectmedewerker

 

Expertise

Tijdens mijn bachelor Sociologie heb ik geleerd om maatschappelijke problemen te analyseren en te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Ik maakte kennis met diverse vormen van onderzoek, zoals actie-onderzoek en kwalitatief onderzoek. De focus lag vooral op kwantitatief onderzoek. Hierin ben ik ook verder gegaan tijdens mijn Master pedagogische wetenschappen met als specialisatie ‘youth, society and policy’.

In mijn stage bij het Verwey-Jonker instituut en Veilig Thuis ben ik bij gezinnen langsgegaan om onderzoek te doen naar de relaties en structuren binnen het gezin. Mijn interesse ging uit naar de hechting tussen ouder en kind en daarom heb ik in mijn scriptie geschreven met als onderwerp 'de invloed van mishandeling in de jeugd van de ouders op de hechtingsband met hun kind'. Mijn eerste opdracht bij de JeugdZaak is het monitoren van een gemeentelijk project omtrent preventie van echtscheiding en de begeleiding van gezinnen tijdens en na een scheiding. Het is een interessante ervaring om te zien hoe de jeugdzorg in een gemeente wordt vormgegeven na de transitie en het is een uitdaging om op dit specifieke onderwerp mee te mogen denken.

 

Passie

De motivatie om te werken in de jeugdzorg kwam met het besef dat kinderen die veel meemaken in hun jeugd, hier veel negatieve gevolgen van kunnen ondervinden in de rest van hun leven. In mijn werk wil ik graag een bijdrage leveren aan de hulp aan kinderen met een lastige jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

 

Aimee Terwisscha